Skip to content
SK-2012
 • Svářecí síla až 150 N
 • Vlastní hmotnost cca 432 g
 • Kompaktní konstrukce a vysoká dynamika díky nízké pohyblivé hmotnosti
 • Válec odolný vůči opotřebení, bez těsnění
 • Přesný systém rychlé výměny elektrod v standardním provedení
 • Dlouhá životnost díky použití samočisticího vedení
 • Dokonale přesné polohování, stabilita a kapacita zatížení díky předepjatým kuličkovým vedením
 • Nejlepší možná reprodukovatelnost díky uzavření formy
 • Vynikající chování při usazování díky ochraně usazovacích součástí proti zkroucení bez tahu
 • Jednoduché nastavení snímačů a snadná dodatečná montáž systému měření posunu
 • Lze použít i jako dvojitou hlavu a svářecí kleště
Oblasti použití:
 • Průmysl svítidel: svařování součástí krytů, svařování vlákenných cívek
 • Automobilový průmysl: lisované a ohýbané díly, lisované mřížkové spoje
 • Elektrický/elektronický průmysl: osazování cívek za tepla (svařování smaltovaných měděných drátů), výroba snímačů
 • Svařování trojrozměrně uspořádaných bodových svarů pomocí manipulačního systému
Svářecí hlava – SK 2012
SK-2015
 • Svářecí hlava pro svářecí sílu max. 200N
 • Modulární princip a kompatibilita
 • Kompaktní flexibilní konstrukce s minimální vlastní hmotností
 • Dokonale přesné polohování, stabilita a kapacita zatížení díky předepjatým kuličkovým vedením
 • Nejlepší možná reprodukovatelnost díky uzavření formy
 • Vynikající chování při usazování díky ochraně usazovacích součástí proti zkroucení bez tahu
 • Snadné nastavení snímačů a adjustace zdvihu
 • Možnost měkkého dosednutí díky plynulému nastavení tlumicí síly
 • Bezproblémová dodatečná instalace systémů měření posunu a síly
Oblasti použití:
 • Vhodné pro standardní sváření a tepelné nýtování
 • Průmysl svítidel: svařování wolframových vláken na molybdenové kolíky
 • Automobilový: svařování lisovaných ohýbaných dílů s komponenty
 • Elektrický/elektronický průmysl: osazování komponentů/lankových drátů na desky s plošnými spoji a substráty, výroba snímačů v řádu mikrometrů, výroba solárních článků
 • Průmysl spotřebního zboží: bodové sváření drobných součástí
Svářecí hlava – SK 2015
SK-2020 Perfino
 • Svářecí hlava pro svářecí sílu max. 500N
 • Nízkorozpočtová varianta pro výrobní systémy a jednoduché manuální pracovní stanice
 • Modulární princip a kompatibilita
 • Kompaktní flexibilní konstrukce s minimální vlastní hmotností
 • Dokonale přesné polohování, stabilita a kapacita zatížení díky předepjatým kuličkovým vedením
 • Nejlepší možná reprodukovatelnost díky uzavření formy
 • Vynikající chování při usazování díky ochraně usazovacích součástí proti zkroucení bez tahu
 • Snadná úprava nastavení zdvihu a plynule nastavitelná tlumicí síla
 • Lze použít také jako dvojitou hlavu
Oblasti použití:
 • Vhodné pro standardní sváření a tepelné nýtování
 • Průmysl svítidel: svařování wolframových vláken na molybdenové kolíky
 • Automobilový: svařování lisovaných ohýbaných dílů s komponenty
 • Elektrický/elektronický průmysl: osazování komponentů/lankových drátů na desky s plošnými spoji a substráty, výroba snímačů v řádu mikrometrů, výroba solárních článků
 • Průmysl spotřebního zboží: bodové sváření drobných součástí
Svářecí hlava – SK 2020
SK-2110
 • Svářecí hlava pro svářecí sílu max. 1,500 N
 • Modulární princip a kompatibilita
 • Kompaktní flexibilní konstrukce s minimální vlastní hmotností
 • Dokonale přesné polohování, stabilita a kapacita zatížení díky předepjatým kuličkovým vedením
 • Nejlepší možná reprodukovatelnost díky uzavření formy
 • Vynikající chování při usazování díky ochraně usazovacích součástí proti zkroucení bez tahu
 • Snadné nastavení snímačů a adjustace zdvihu
 • Bezproblémová dodatečná instalace systému měření posunu
 • Lze použít také jako dvojitou hlavu
Oblasti použití:
 • Vhodné pro standardní sváření a tepelné nýtování
 • Svařování plechů karoserie a silnostěnných tvarových dílů
 • Průmysl spotřebního zboží: výroba kuchyňských hrnců, radiátorů atd.
 • Průmysl domácích spotřebičů: svařování krytů praček
Svářecí hlava – SK 2110
SK-2350
 • Svářecí hlava pro svářecí sílu 3500 N (speciální verze pro max. svářecí sílu 7000 N)
 • Modulární princip a kompatibilita
 • Kompaktní flexibilní konstrukce s minimální vlastní hmotností
 • Dokonale přesné polohování, stabilita a kapacita zatížení díky předepjatým kuličkovým vedením
 • Nejlepší možná reprodukovatelnost díky uzavření formy
 • Vynikající chování při usazování díky ochraně usazovacích součástí proti zkroucení bez tahu
 • Lze použít také jako dvojitou hlavu
Oblasti použití:
 • Vhodné pro standardní sváření a tepelné nýtování
 • Svařování plechů karoserie a silnostěnných tvarových dílů
 • Průmysl spotřebního zboží: výroba kuchyňských hrnců, radiátorů atd.
 • Průmysl domácích spotřebičů: svařování krytů praček
Svářecí hlava – SK 2350
DK-2004
 • Rozsah svářecí síly: 0,2–10 N
 • Vlastní hmotnost cca 3,5 kg
 • Vysoká dynamika díky nízké pohyblivé hmotnosti
 • Přesný systém rychlé výměny elektrod v standardním provedení
 • Dlouhá životnost díky použití přesných vodicích prvků
 • Dokonale přesné polohování, stabilita a kapacita zatížení díky předepjatým kuličkovým vedením
 • Mezera elektrody nastavitelná mikrometrovým šroubem v řádu setin milimetru
 • Možnost instalace systému měření posunu
 • Rychlé přepínání mezi provozem s termodou a elektrodou
 • Extrémně vysoká míra reprodukovatelnosti svářecí síly díky speciální koncepci nastavovací pružiny
Oblasti použití:
 • Vysokofrekvenční technologie: svařování konektorů na substrátu (konektory o tloušťce 20 µm)
 • Technologie vážení: svařování konektorů na potažené kaptonové fólie
 • Elektrický/elektronický průmysl: termodové svařování smaltovaných měděných vodičů a olověných SMD komponentů na deskách s plošnými spoji a substrátech
 • Průmysl svítidel: sváření kontaktů LED, svinutých vláken
 • Automobilový průmysl: lisované a ohýbané díly, lisované mřížkové spoje
Svářecí hlava – DK 2004
DK-2012
 • Dvojitá svářecí hlava pro max. svářecí sílu 150 N na každou hlavu
 • Modulární princip, tudíž vysoká míra kompatibility s ostatními produkty KombiTec
 • Kompaktní flexibilní konstrukce s minimální vlastní hmotností
 • Dokonale přesné polohování, stabilita a kapacita zatížení díky předepjatým kuličkovým vedením
 • Vynikající chování při usazování díky ochraně usazovacích součástí proti zkroucení bez tahu
 • Snadná adjustace snímačů
 • Individuálně ovladatelné svářecí hlavy
 • Bezproblémová dodatečná instalace systému měření posunu
Oblasti použití:
 • Vhodné pro termodové, mezerové a krokové sváření
 • Průmysl svítidel: svařování wolframových vláken na molybdenové kolíky
 • Automobilový průmysl: sváření lisovaných ohýbaných dílů se snímači
 • Elektrický/elektronický průmysl: osazování komponentů a lankových drátů na desky s plošnými spoji nebo substráty
 • Energetika: kontakty při stavbě solárních elektráren / výrobě solárních článků
 • Výroba snímačů: v řádu malých, velice malých a mikro velikostí
 • Průmysl spotřebního zboží: bodové sváření drobných součástí
 • Náročné svary na bateriích a akumulátorech
Svářecí hlava – DK 2012
DK-2015
 • Svářecí hlava pro svářecí sílu max. 200N
 • Modulární princip a kompatibilita
 • Dokonale přesné polohování, stabilita a kapacita zatížení díky předepjatým kuličkovým vedením
 • Nejlepší možná reprodukovatelnost díky uzavření formy
 • Vynikající chování při usazování díky ochraně usazovacích součástí proti zkroucení bez tahu
 • Snadné nastavení snímačů a adjustace zdvihu
 • Možnost individuálního mechanického nastavení polohy svářecích hlav
 • Svářecí hlavy mohou být naprogramovány a používány samostatně
 • Bezproblémová dodatečná instalace systémů měření posunu a síly
Oblasti použití:
 • Proces sváření: mezerové, krokové a sériové sváření
 • Automobilový průmysl: sváření lisovaných ohýbaných dílů s komponenty
 • Elektrický/elektronický průmysl: osazování komponentů/lankových drátů na desky s plošnými spoji, výroba snímačů v řádů mikrometrů, výroba solárních článků
 • Průmysl spotřebního zboží: rámy brýlí, bateriové bloky
Svářecí hlava – DK 2015
DK-2110
 • Dvojitá svářecí hlava pro max. svářecí sílu 1,500N na každou hlavu
 • Modulární princip a kompatibilita
 • Kompaktní flexibilní konstrukce s minimální vlastní hmotností
 • Dokonale přesné polohování, stabilita a kapacita zatížení díky předepjatým kuličkovým vedením
 • Nejlepší možná reprodukovatelnost díky uzavření formy
 • Vynikající chování při usazování díky ochraně usazovacích součástí proti zkroucení bez tahu
 • Samostatně ovladatelné svářecí hlavy
 • Bezproblémová dodatečná instalace systémů měření posunu a síly
 • Volitelné příslušenství: výběr z různých snímačů posunu; monitorování tlaku elektrod
Oblasti použití:
 • Proces sváření: mezerové a krokové sváření
 • Průmysl svítidel: sváření vláken na wolframové a molybdenové kolíky
 • Automobilový průmysl: sváření lisovaných ohýbaných dílů se snímači
 • Elektrický/elektronický průmysl: komponenty a lankové dráty, pájené spoje
 • Energetika: kontakty při stavbě solárních elektráren / výrobě solárních článků
 • Průmysl spotřebního zboží: obecná použití při mezerovém, krokovém a bodovém sváření
Svářecí hlava – DK 2110
Back To Top